กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ-กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพาแก่สภากาชาดไทยและบุคลากรทางการแพทย์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพาแก่สภากาชาดไทย และบุคลากรทางการแพทย์

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ชั้น ๒๘ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เข้าเฝ้า รับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กักตัวอยู่บ้าน (Home Isolation) โดยมี นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ แพทย์หญิงป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กักตัวอยู่บ้าน ในระหว่างที่ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในวงกว้าง ซึ่งถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ยาฟ้าทะลายโจร ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และชุดสิ่งของจำเป็น

ทั้งนี้ ตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้มีส่วนร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือ จัดอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ และที่พักคนงานในหลายพื้นที่ รวมทั้งอุดหนุนอาหารจากผู้ประกอบการรายเล็ก เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ร้านค้าต่าง ๆ มีรายได้ในการดำเนินการ พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow