'ไพศาล'ยก'พส.'2แม่ทัพธรรมยุคใหม่

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol ระบุว่า…

เมื่อเช้าวันนี้ ท่านพระมหาสมปองและท่านพระมหาไพรวัลย์ มาเยี่ยม

พระมหาทั้งสองรูปนี้คือกำลังสำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนาที่สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

หลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าพระมหาไพรวัลย์นั้น สำเร็จเปรียญธรรม 9 ประโยค ตั้งแต่ยังเป็นสามเณร เป็นนาคหลวงรูปสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทที่วัดพระแก้วและทรงพระกรุณา พระราชทานรถยนต์หลวงไปส่งถึงวัดตามโบราณราชประเพณี

ส่วนพระมหาสมปองเล่าก็เป็นศิษย์สำนักวัดสร้อยทอง สำนักปริยัติธรรมใหญ่ของประเทศไทย ที่สร้างพระให้เป็นกำลังในการประกาศพระศาสนามาช้านานแล้ว ท่านเป็นศิษย์พระมหานุ่ม พระผู้ทรงพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์!!

ขอพระคุณเจ้าทั้งสอง จงเป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระศาสนาในยุคใหม่

“เธอทั้งหลายจงจาริกไป ประกาศพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ ให้ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์
ทั้งอรรถะ และพยัญชนะ ให้งดงาม ในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มากในโลก”

ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจเฟซบุ๊ก Paisal Puchmongkol

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow