นายอำเภอคลองใหญ่ออกคำสั่งล็อกดาวน์2หมู่บ้านตั้งแต่23-29กย.ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานตั้งแต่21กย.

จากสถานการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ที่มีจำนวนผู้ติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ต.หาดเล็ก ที่เป็นพื้นที่ตั้งจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก มีการค้าขายข้าสแดนระหว่างกัน มีท่าเรือเพื่อการประมง ที่มีแรงงานกัมพูชาจำนวนมาก และมีท่าเรือขนส่งสินค้าไปยังกัมพูชาและเวียตนาม ทำให้นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอคลองใหญ่ ออกประกาศอำเภอคลองใหญ่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ล็อกดาวน์ 2 หมู่บ้าน เป็นเวลา 7 วัน คือ หมู่ที่ 1 บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ 5 บ้านคลองสน หลังพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2564 ในตำบลคลองใหญ่มี 377 คน,ตำบลหาดเล็ก 227 คน และต.ไม้รูด 16 คน รวม 3 ตำบล มีจำนวน 620 คน เฉพาะตำบลหาดเล็ก มีจำนวนถึง 227 คน เฉพาะระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2564 มีมากถึง 199 คน

โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้ 1.ห้ามบุคคลใดเดินทางเข้า-ออก หมู่ 1 และ หมู่ 5 ตำบลหาดเล็ก เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 06.00 น. ถึง วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 06.00 น. ,2.ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่ หมู่ 1 และ หมู่ 5 ตำบลหาดเล็ก ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหาดเล็ก ควบคุมคนประจำ เรือและผู้ควบคุมเรือ ให้อยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ ไม่ออกนอกพื้นที่ท่าเทียบเรือ

พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1 และ หมู่ 5 ตำบลหาดเล็ก งดออกจากเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และผู้ประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และ ขอให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (ศจร) คัดกรองผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือด้วย Antigen Test  Kit (ATK) กรณีเจ้าของเรือที่ประสงค์จะนำเรือมาเทียบท่าเรือ และก่อนออกทำ การประมง หากผลการคัดกรองพบผู้ติดเชื้อ ให้เจ้าของเรือนำเรือไปจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ เพื่อตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและลำคอด้วยวิธี RT-PCR กรณีเจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามให้ ศจร. ดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นายกิจประภา ประสิทธิเวช นายกเมศมนตรี เทศบาลตำบลหาดเล็ก เปิดเผยว่า สถานการณ์ในพื้นที่ตำบลหาดเล็ก มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการเดินทางเข้า ออกของแรงงานกัมพูชา ไปมาระหว่างตำบลหาดเล็ก และตำบลคลองใหญ่ จำเป็นต้องห้ามการเดินทางของประชาชนใน 2 หมู่บ้าน และห้ามประชาชนในพื้นที่ด้วย ส่วนการค้าขาย และการทำประมงยังทำการซื้อขาย หรือ คัดแยกสัตว์น้ำได้ตามปกติ เพียงแต่ต้องการควบคุมการเดินทางเป็นเวลา 7 วัน เพื่อควบคุมโรค ส่วนการฉีดวัคซีนนั้น ทางจังหวัดตราดได้เข้ามาดำเนินการฉีดวัคซีนตามปกติ และทางเทศบาลตำบลหาดเล็กได้ใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนทางเชือกมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งภาพรวมแล้ว ตำบลหาดเล็กมีผู้ฉีดวัคซีนแล้ว 50-60% ภายในสิ้นเดือนนี้ และในวันที่ 29 กันยายน 2564 จะทำการใช้ Antigen Test  Kit (ATK) ตรวจประชาชนใน 2 หมู่บ้านและหากพบผลเป็นบวกจะนำไปตรวจกับแล็ป หรือRT-PCR อีกครั้ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow