“SMD”เผยอย.อนุมัตินำเข้าชุดตรวจคัดกรองโควิค-19(ATK)แบรนด์Baicare

บมจ.เซนต์เมด (SMD) ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต เผยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไฟเขียวนำเข้าชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test) ทั้งแบบ Professional Use และ Home Use แบรนด์ Baicare ตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาดในช่วง 1.5-2 เปอร์เซ็นต์ มียอดขายไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท สำหรับ 3 เดือนที่เหลือของปีนี้ ชุดตรวจ ATK เดินหน้ากระจายให้โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเทคนิคการแพทย์ ร้านขายยาอย่างต่อเนื่อง ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้นำเข้าและวางจำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test) หรือ ATK แบรนด์ Baicare เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ATK ดังกล่าว มีค่า Positive Predictive Value หรือค่าความน่าจะเป็นที่จะติดเชื้อโควิดจริงเมื่อ ATK ให้ผลบวก และมีค่า Negative Predictive Value หรือค่าความน่าจะเป็นที่จะไม่ติดเชื้อโควิด เมื่อ ATK ให้ผลลบ อยู่ในระดับดีมาก โดยอ้างอิงจาก Clinical Validation Report หรือผลการทดสอบจากโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ทั้งนี้ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test) จากผู้ผลิต Baicare (Tianjin) Biotechnology Co.,Ltd. China เป็นชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Rapid Test) ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างจากทางโพรงจมูก รู้ผลเร็วภายใน 15 นาที ถือเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่ได้มาตรฐาน เพื่อตรวจหาเชื้อแอนติเจนไวรัสโควิด-19 โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า Rapid Test หรือการตรวจ ATK ด้วยความรวดเร็ว จะทำให้เกิด Rapid Tracing หรือทำให้การติดตามผู้มีความเสี่ยงวงหนึ่งมาตรวจ ATK ด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิด Rapid Treatment หรือการรักษาพยาบาลมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้อัตราการแพร่กระจายเชื้อหรือการระบาดลดลงและสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SMD กล่าวอีกว่า บริษัทตั้งเป้ายอดขายชุดตรวจ ATK ประมาณ 100 ล้านบาท หรือมีมาร์เก็ตแชร์ในช่วง 1.5-2% จากมูลค่าตลาดรวมประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อเดือน โดยอ้างอิงจากความต้องการใช้ชุดตรวจ ATK มากกว่า 20 ล้านชุดต่อเดือน ซึ่งภาครัฐเองได้ให้การสนับสนุนมาตรการทางภาษีให้ภาคเอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปหักภาษีค่าใช้จ่ายได้ 150 เปอร์เซ็นต์ ทำให้แนวโน้มความต้องการชุดตรวจ ATK เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐