ประธานหัวหินรีชาร์จภาคเอกชนขอเลื่อนเปิดเมืองเป็นวันที่15ต.ค.

วันที่ 22 ก.ย.64 นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมนำร่องด้านการท่องเที่ยว อ.หัวหิน เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานของคณะทำงานด้านแผนการกระจายวัคซีน แผนการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเป็นสมาร์ท ซิตี้ แผนการตลาด คณะทำงานด้านแผนเผชิญเหตุและบริหารความเสี่ยงในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น คณะทำงานสร้างความเข้าใจให้คนในพื้นที่ และคณะทำงานด้านแผนปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน หรือ SOP คาดว่าการจัดทำแผนจะเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564นายศิริศักดิ์ กล่าวว่า การเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่นำร่องที่หัวหิน อาจจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวออกนอกพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินได้ตามที่มีหลายฝ่ายเสนอเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปตำบลอื่น ของอำเภอหัวหิน แต่จะต้องมีการวางระบบการกำกับติดตามที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกพื้นที่ที่กำหนด โดยสามารถพัฒนาระบบติดตามตัวนักท่องเที่ยวได้ กรณีที่ออกนอกเส้นทาง หรือกรณีที่นักท่องเที่ยวประสบเหตุฉุกเฉิน ขณะเดียวกัน แหล่งท่องเที่ยวต้องมีมาตรการป้องกันโรค ระบบการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมีความพร้อมเพราะนักท่องเที่ยวต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA เท่านั้นด้าน นายกรด โรจนเสถียร ประธานโครงการหัวหิน รีชาร์จ ภาคเอกชน กล่าวว่า ประชาชนในพื้นที่ อ.หัวหิน ได้รับวัคซีนโควิด 19 เกินร้อยละ 70 ในเดือนกันยายนนี้ ตามเป้าหมาย แต่ต้องรอระยะเวลาให้มีภูมิคุ้มกันประมาณ 2 สัปดาห์ รวมทั้งต้องรอความเรียบร้อยของแผนดำเนินการ จึงเห็นว่าการเลื่อนแผนเปิดการท่องเที่ยวจากวันที่ 1 ตุลาคม ไปเป็นวันที่ 15 ตุลาคม จะเหมาะสมกว่า แต่จะต้องรอความชัดเจนจาก ศบค.ด้วยว่าจะอนุมัติเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัดเมื่อใด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow