"ศาลรัฐธรรมนูญ"นัดชี้ขาดสถานภาพส.ส."ไพบูลย์นิติตะวัน"20ต.ค.นี้ปมย้ายเข้าสังกัดพปชร.

วันที่ 22 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณากรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่โดยกรณีนี้ ส.ส.จำนวน 60 คน เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคหนึ่ง ว่านายไพบูลย์ หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป และ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปฏิรูปได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ หลังจากพี่พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7)ทั้งที่นายไพบูลย์ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ และไม่ได้เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายไพบูลย์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (10) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะผู้ร้องส่งคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ศาลกำหนด รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่ 20 ต.ค. เวลา 15.00 น.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐