'ศักดิ์สยาม'เป็นปธ.กิจกรรม“ปล่อยขบวนรถแท็กซี่ติดฉากกั้นแบบNewNormal”(ประมวลภาพ)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปล่อยขบวนรถแท็กซี่ติดฉากกั้นแบบ New Normal” ภายใต้โครงการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบก และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ร่วมในพิธีปล่อยขบวนรถแท็กซี่จำนวน 100 คัน ที่ได้รับการติดตั้งฉากกั้นโควิด-19 ภายในรถเรียบร้อย พร้อมออกให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยรถแท็กซี่ให้แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐