‘CV’ลงนามMOUพัฒนาโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลบดและชีวมวลอัดเม็ด

เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV พีรพงษ์ หลิ่วผลวณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จำกัด (บริษัทในเครือ CV) มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำไพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง กรรมการบริหาร พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ กรรมการบริหาร บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ​การพัฒนาโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลบดและชีวมวลอัดเม็ด ระหว่างบริษัทพรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัท โคลเวอร์ รีไซเคิ้ล จำกัด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าในกลุ่ม รวมถึงจำหน่ายให้แก่โรงไฟฟ้าและบอยเลอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป ถือเป็นการเดินหน้าตามแผนงานในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ตามวิสัยทัศน์ ‘เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำที่ส่งมอบคุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลก เพื่อความยั่งยืน’

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow