"มท.1"สั่งรับมือ"พายุเตี้ยนหมู่"

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.64 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อน เตี้ยนหมู่

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow