ททท.กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทยฟื้นฟูวิกฤตโควิด19

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ภาคอีสาน ) นำทีมผู้ประกอบการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จับคู่การขายร่วมกับผู้ประกอบการภูมิภาคภาคเหนือ พร้อมทั้งนำเสนอขายสินค้า และเส้นทางการท่องเที่ยวกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วไทย ในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 ภายใต้ธีม “Amazing-I-San ผ่อนคลาย ตอน เที่ยวอีสานสไตล์ล้านช้าง ปะทะ เที่ยวเหนือสไตล์ล้านนา ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ สไตล์ New Normal เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ-ขายสินค้าและบริการนำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้น หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 คลี่คลาย ผ่อนคลาย และฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ททท.โดยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดงานส่งเสริมการขายภายในภูมิภาคและข้ามภูมิภาค ( Business Networking )ในรูปแบบ On Ground Online เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบาลราชธานี โดยนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวส่วนกลาง จำนวนกว่า 100 ราย พบปะนำเสนอขายและแลกเปลี่ยนสินค้าทางการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวซื้อขายกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หรือ Business to Business ( B to B ) On Ground นอกจากนั้นยังมีการนำเสนอขายในรูปแบบผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ซื้อขายกับ นักท่องเที่ยวโดยตรง หรือ Business to Consumer ( B to C ) ใน 5 ภูมิภาคท่องเที่ยวทั่วไทย ( เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออก และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านช่องทาง ออนไลน์ โดยการถ่ายทอดสด ผ่านทาง facebook Fanpage เที่ยวอีสาน.com และเครือข่าย อาทิ ททท.สำนักงานภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 8 สำนักงาน และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานทั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่สนใจจากทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมรับฟังและซื้อขายได้อีกช่องทางหนึ่ง.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐