กิ่งกาชาดอำเภอผักไห่อยุธยาจัดตั้งครัวประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังในพื้นที่3ตำบล

ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงเพิ่มขึ้นในแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขต อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล และในเขตพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งพื้นที่การเกษตรเริ่มมีความเสียหาย บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำนั้น ยังมีปริมาณสูงขึ้น จากฝนยังคงตกลงจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่”วันที่ 25 ก.ย.64 ภายใต้การอำนวยการของ นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบให้ นายณัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย นางอรนฤมล ธุระพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันปรุงอาหารพร้อมทาน จำนวน 1,700 กล่อง อาทิ ข้าวผัด ผัดกระเพรา ผัดพริกแกง เป็นต้น เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมในเขตตำบลท่าดินแดง จำนวน 8 หมู่บ้าน ตำบลกุฎี จำนวน 1 หมู่บ้าน และตำบลบ้านใหญ่ จำนวน 6 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำริมแม่น้ำน้อย จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้เฝ้าระวังและให้กำลังใจในการช่วยเหลือครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทางหน่วยงานภาครัฐ ได้สั่งการให้คอยดูแลช่วยเหลือชาวบ้านที่มีผลกระทบความเดือดร้อนครั้งนี้ ด้วยการแจกของข้าวปลาอาหารน้ำดื่มให้กับชาวบ้านทางเรือ เนื่องจากบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมเข้าไม่ถึง จึงต้องเดินทางมาทางแม่น้ำน้อยและให้ชาวบ้านออกมารับสิ่งของเพื่อได้ทั่วถึงทุกคน และฝากกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากถูกน้ำท่วมทุกคนขณะที่นายภานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังบอกอีกว่าขณะนี้ฝนที่กำลังตกลงมานั้นอยากให้ประชาชนเฝ้าดูการประชาสัมพันธ์ของกรมชลประทานมีการระบายน้ำเพิ่มหรือไม่และขณะนี้การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีการระบายประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หากมีการระบายเพิ่มจะมีการแจ้งเตือนชาวบ้านประชาชนอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยการจัดตั้งครัวช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นห่วงประชาชนในพื้นที่อำเภอผักไห่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่ และฝ่ายปกครองตำบลท่าดินแดง นำโดย นายอำเภอผักไห่ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าดินแดง เจ้าหน้าที่ปกครอง (สย.) สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ tst ลูกจ้างโครงการยาเสพติด และลูกจ้างกาชาด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow