ตร.ห่วงใยประชาชนเดือดร้อนน้ำท่วมหลายจังหวัดส่งกำลังพลบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนช่วยเหลืออำนวยความสะดวก

วันที่ 26 ก.ย.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ที่เข้าปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ส่งผลให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่จนก่อให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมเฉียบพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างที่สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงสั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย เร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อตรวจตราบ้านเรือนประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่จะเข้ามาฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมทั้งได้กำชับให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล และอุปกรณ์ ยานพาหนะต่างๆเพื่อรองรับภารกิจอย่างเร่งด่วนรวมถึงประชาสัมพันธ์การติดต่อขอรับความช่วยเหลือ การสอบถามเส้นทางการจราจร ให้ประชาชนได้รับทราบทั้งนี้ พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการสอบถามเส้นทางการจราจร สามารถโทรศัพท์สอบถามมายังสายด่วน 191 สายด่วน 1193 หรือสายด่วน 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow