"ไพบูลย์"ไม่สนฝ่ายค้านยื่นตีความปมนายกฯดำรงตำแหน่งเกิน8ปีชี้เป็นเรื่องของศาลวินิจฉัย

วันที่ 26 ก.ย.64 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยกมาตรา 158 วรรคสี่ ว่า “นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำแหน่ง” หากนับการดำรงตำแหน่งของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ตั้งแต่เดือนส.ค.57 จะครบ 8 ปี ในปี 65 ว่า เพิ่งได้รับทราบปัญหาข้อกฎหมายเรื่องนี้จากข่าว จึงได้ไปพิจารณาข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญเนื่องจากในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนกำหนดยกเว้นไว้ในบทเฉพาะกาลว่าให้นับตั้งแต่เมื่อไหร่ ดังนั้นเมื่อไม่เขียนไว้ชัดเจนในบทเฉพาะกาล จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องใช้วิธีการตีความพิจารณา รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรา 158 วรรค 4 นายกจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 8 ปี มาตรา 170 เหตุให้รัฐมนตรีสิ้นสุดลงก็จะมีวรรค 2 คือนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบ 8 ปี และบทเฉพาะกาลมาตรา 264 ซึ่งให้คณะรัฐมนตรีที่อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญให้เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งก็มีสาระของมาตรา 264 ที่ยกเว้นมาตรา 170 ไว้บางข้อต้องนำมาพิจารณาประกอบกับ เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรค 4“เนื่องจากในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญตรงส่วนบทเฉพาะกาลไม่ได้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าจะให้นับตั้งแต่เมื่อไหร่ จึงต้องตีความเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญประกอบด้วย แต่ในส่วนตัวไม่ขอแสดงความคิดเห็น เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่มีอำนาจวินิจฉัย” นายไพบูลย์ กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow