โควิดยโสธรพบเพิ่ม7รายเสียชีวิตสะสม48ราย

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 จังหวัดยโสธรพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 พบเพิ่ม 7 ราย เสียชีวิตสะสม 48 ราย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ป่วยสะสมจำนวน 5,666 ราย รักษาหายสะสม 5,470 ราย กำลังรักษา 148 ราย โดยผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยโสธร 1,106 ราย อำเภอทรายมูล 466 ราย อำเภอกุดชุม 713 รายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 390 ราย อำเภอป่าติ้ว 334 ราย อำเภอมหาชนะชัย 665 ราย อำเภอค้อวัง 321 ราย อำเภอเลิงนกทา 848 ราย และอำเภอไทยเจริญ 308 ราย และ เรือนจำจังหวัดยโสธรจำนวน 513 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐