สหกรณ์จังหวัดสงขลานำทีมมอบชุดPPE-อุปกรณ์การทางแพทย์ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดสงขลาภายใต้โครงการ"สงขลาศุกร์ส่งสุข"

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จำกัด และผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา ร่วมมอบชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 100 ชุด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 400 ชิ้นและเงินสด จำนวน 30 000 บาท ให้แก่นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้รับมอบเพื่อให้แก่บุคลากรด้านหน้าใช้ในการป้องกันตัวเอง จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)ภายใต้โครงการ “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้ส่งชุด PPE และหน้ากากอนามัย N 95 ให้สำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับสันนิบาติสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้มอบ โดยสันนิบาติสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้ร่วมสมทบเงิน เข้าร่วมตามโครงการสงขลา “ศุกร์ส่งสุข”จำนวน 30,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตามหลักความเอื้ออาทรต่อชุมชน ของสหกรณ์ ซึ่งขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา มีความยินดีที่จะช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงโควิทระบาดนี้ต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐