ปรากฏการณ์อาทิตย์ทรงกลดคล้ายวันสวรรคต5ปี

เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติพระอาทิตย์ทรงกลด สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า มองเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กินเวลานานนับชั่วโมง บางคนกล่าวว่าเป็นสิ่งดีงามในวันสำคัญของประเทศไทยปีนี้บ้างก็นำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 มาถ่ายขณะเกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐