ชวนเที่ยวชุมชนยลวิถีบ้านโนนบุรีถิ่นไดโนเสาร์จ.กาฬสินธุ์

วธ.รวมใจชาวกาฬสินธุ์เปิดสุดยอดต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี “ชุมชนคุณธรรมฯบ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดเที่ยวชุมชน ยลวิถี บ้านโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และชาวชุมชนบ้านโนนบุรีเข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการประกาศให้เป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของวธ. ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติและมีชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียนนางยุพา ปลัดวธ. กล่าวเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรีว่า คือการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ โดยชาวชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น ได้แก่ สวนไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ถนนไดโนโรด ซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรม วัดพุทธาวาส(วัดภูสิงห์) ขึ้นไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และชมทิวทัศน์จากยอดภูสิงห์ ภูกุ่มข้าว ภูค่าว เขื่อนลำปาว เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงาม รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อาทิ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มแปรรูปอาหาร(ปลา) นอกจากนี้ มีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT) ผ้าสไบแพรวาลายขิดไดโนเสาร์ที่มีความงดงามและแสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชน รวมทั้งมีโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนปลัดวธ. กล่าวอีกว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายแล้ว วธ.จะขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐