'อนุชา'เผยพระมหาสมปองอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องถูกกดดันให้สึก​

วันที่ 12 ต.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายอนุชา​ นาคาศัย​ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ​ (พศ.)​ ได้กล่าวถึงกรณีพระมหาสมปอง​ ​ตาลปุตฺโต​ ออกมาระบุว่า ถูกกดดันให้สึก ในเรื่องนี้ ทาง​พศ.ไม่ได้ทราบเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของพศ. แต่เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ตามพ.ร.บ.สงฆ์ ซึ่งหากจะมีเหตุใดเกิดขึ้นก็ต้องเกิดจากการกระทำผิด โดยพระผู้ปกครองจะเป็นผู้พิจารณาเพียงหนทางเดียว ดังนั้น ในครั้งนี้อาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ไม่อยากให้สังคมแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย ในฐานะฆราวาส ที่กำกับดูแลพศ. ไม่อยากพูดถึงเรื่องดังกล่าวเลย เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นเสาหลักของชาติ คนไทยจึงต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา ดูแลด้วยข้อเท็จจริง อีกทั้ง นายอนุชา ยังกล่าวอีกว่า การเผยแพร่ธรรมะเป็นเรื่องของคณะสงฆ์โดยตรง เพราะหลักของพระพุทธเจ้าคือการละกิเลสไปสู่การนิพพาน ไปสู่ความสงบ ดังนั้น​ ต้องเดินไปตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อให้เสาหลักคงอยู่ต่อไป ซึ่งทางมหาเถรสมาคม​ (มส.)​ จะต้องเป็นผู้กำกับดูแล​ ขณะที่ ทางพศ.เป็นเพียงฝ่ายเลขานุการ ดูเป็นกรณีไป อย่าเอาพระพุทธศาสนาไปตกอยู่ในวังวน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐