‘ในหลวง’มีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ความว่า …ฯพณฯ นางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ สิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปไมตรีจิตมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมืออันใกล้ชิดในกิจการทุกระดับต่อเนื่องไปในภายภาคหน้า (พระปรมาภิไธย)มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐