"พิทักษ์1"อวยพรให้"น.1"และข้าราชการตำรวจที่ครบเกษียณอายุราชการ

วันที่ 1 ต.ค.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.กล่าวว่าเนื่องในเวลานี้ (น.1 ) พล.ต.ท.ภัคคพงศ์ พงศ์เภตรา และ เหล่าข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวนหนึ่ง จะครบเกษียณอายุราชการไปตามวิถีแห่งการรับราชการในนามของข้าราชการตำรวจทุกนาย โดย (พิทักษ์ 1 ) พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ขอขอบคุณ (น.1 ) พล.ต.ท.ภัคคพงศ์ พงศ์เภตรา กับพวก ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร เท่าที่ข้าราชการตำรวจคนหนึ่งจะสามารถกระทำได้ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สำเร็จสมความมุ่งหมายของทางราชการเป็นแบบฉบับที่ดี สมควรแก่การยกย่อง ซึ่งคุณงามความดีของทุกท่านจะเป็นที่จดจำของเหล่าตำรวจนครบาลตลอดไปขออวยพรให้ (น.1) พล.ต.ท.ภัคคพงศ์ พงศ์เภตราและ เพื่อนข้าราชการตำรวจที่ครบเกษียณอายุ จงมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ประสพในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ อยู่เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนข้าราชการตำรวจที่ยังคงอยู่ในหน้าที่ และยังคงเป็นสมาชิกในครอบครัวข้าราชการตำรวจนครบาลของพวกเราตลอดไป (พิทักษ์ 1) พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.อนุญาตให้ พล.ต.ท.ภัคคพงศ์ พงศ์เภตรา หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แต่เวลานี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐