แม่ฮ่องสอนธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น

ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ประธานประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน วอนภาครัฐเร่งต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ หลังมีการยื่นเรื่องก่อนหมดกำหนดแต่กลับมาถูกปรับอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการแทนผู้ว่าราชจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2564 โดยได้มีการกำหนดมาตรการ การเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำหนดมาตรการควบคุมเฝ้าระวัง และจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับมาตรการคัดกรองและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ทำให้มีความชัดเจนของมาตรการ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้อยู่อาศัย และผู้มาเยือน ในด้านความปลอดภัย นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมั่นใจว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผอ.ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยว ภายหลังจากที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาพรวมของประเทศเริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับช่วงนี้เป็นรอยต่อระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาว มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเริ่มมีภูมิอากาศที่เย็นลง และจะมีการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตอง ณ ดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในช่วงไตรมาที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 10 – 12 % โดยไตรมาสนี้เริ่มมียอดการเข้าพักและยอดการจองที่พักถึง 35 – 40 % (ของจำนวนที่พักทั้งหมด 5,604 ห้อง) ภาพรวมสถานการณ์การท่องเที่ยว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 มีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 13.21 % (-7.49 %) จากจำนวนห้องพัก 5,604 ห้อง ซึ่งถือว่าต่ำมาก โดยมีประมาณการณ์จำนวนผู้เยี่ยมเยือนสะสม ประมาณ 366,170 คนครั้ง ประมาณการณ์รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสะสมประมาณ 1,440.01 ล้านบาทปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยวได้ทยอยเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดแล้ว โดยยังมีแหล่งท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวอีกไม่เกิน 10 แห่ง ที่กำลังเตรียมจะเปิด ซึ่งอยู่ระหว่างการเพิ่มจำนวนผู้รับวัคซีน และเตรียมการด้านการบริหารจัดการ คาดว่าจะสามารถประสานงานการเปิดแหล่งท่องเที่ยวได้ทั้งหมด ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ด้านสายการบิน ทราบว่าสายการบินนกแอร์ จะเริ่มทำการบินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ใน 2 เส้นทาง ได้แก่ – เส้นทาง เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน บินวัน อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ โดยเที่ยวบินที่ DD734 (13.50-14.35 น.) และบินกลับในเส้นทางแม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน DD735 (15.00 – 15.50 น.) และ – เส้นทางดอนเมือง – แม่ฮ่องสอน บินวันจันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ โดยเที่ยวบิน DD154 (14.20 – 15.45 น.) และบินกลับในเส้นทางแม่ฮ่องสอน – ดอนเมือง โดยเที่ยวบิน DD155 (16.15 – 17.40 น.)สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะนี้มีผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 42 ราย รวมทั้งมีผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA จำนวน 44 ราย ซึ่ง ทาง ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผ่านมาตรฐาน SHA plus+ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะมีการเดินสายไปจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่โซนเหนือ (ปาย) โซนกลาง (เมือง) และโซนใต้ (แม่สะเรียง) ภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ตลอดจนสร้างความมั่นใจ และเตรียมความพร้อม เป็น BLUE Zone (Business & Leisure Ultimate Experience) สำหรับนำเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาเห็นชอบ ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี นายภานุเดช ไชยสกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยื่นกระทู้ในที่ประชุม ภาครัฐและเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรอ) ว่า ขอให้เร่งดำเนินการ ต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบการโรงแรม ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้ยื่นต่อใบอนุญาตก่อนที่จะหมดอายุ 1 ถึง 2 เดือน จนระยะเวลาผ่านไป เลยเวลาใบอนุญาตได้หมดอายุลงบางราย.ก็ไม่ได้รับแจ้งหรือติดต่อจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด และบางรายที่ได้รับการต่ออายุ ก็ต้องมาเสียค่าปรับ จากทางภาครัฐในฐาน ยื่นต่ออายุ เกินระยะเวลาที่กำหนดทั้งที่ได้มีการยื่นคำร้องก่อนหน้าที่จะหมดอายุ ซึ่งไม่เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ แต่อย่างไรก็ตามยังเหลืออีกหลายรายที่ยังต้องรอการพิจารณาของเจ้าหน้าที่จึงขอให้เร่งดำเนินการเนื่องจากเข้าฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และทางผู้ประกอบการจะได้นำใบอนุญาตไปดำเนินการขอมาตรฐาน SHA จากทาง ททท.เพื่อสร้างความเชื่อมันให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐