ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคราชชูเทคโนโลยีหนุนเกษตรกรนาแปลงใหญ่ลดต้นทุนผลิตข้าวคุณภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่อยู่เคียงข้างเกษตรกรชาวนาไทยในทุกกระบวนการขั้นตอนของการปลูกข้าวอย่างครบวงจร ส่งเสริมเกษตรกรในด้านการใช้เทคโนโลยีในการปลูกข้าวให้กับเกษตรกร จนสามารถสื่อให้เห็นว่าเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ในความดูแลนั้น สามารถปลูกข้าวได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน มีการตลาดที่ชัดเจน ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ได้อย่างเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเอง บนอาชีพการทำนาที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติเลยก็ว่าได้นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ดูแลโครงการนาแปลงใหญ่ ดูแลและส่งเสริมเกษตรกร จำนวน 115 กลุ่ม รับผิดชอบอยู่ 2 หน่วยงานของกรมการข้าว คือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาดูแล 73 กลุ่ม และศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาดูแล 42 กลุ่ม การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 73 กลุ่มนั้นครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,465 ไร่เศษเกษตรกรในความดูแลกว่า 4,471 ราย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จะเข้าไปส่งเสริมในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งเสริมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP ผลิตข้าวให้มีคุณภาพ เพื่อไปสู่การบริโภคที่มีคุณภาพไปสู่การส่งออกที่ได้มาตรฐาน นางอรุณ อ้วนสันเทียะ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหลุมข้าว รวมกลุ่มกันได้ประมาณ 5 ปี พันธุ์ข้าวที่ปลูก ได้แก่ ข้าวขาวดอกมะลิ105 เป็นหลัก รองมาจะปลูกเป็นข้าว กข43 และข้าวไรซ์เบอรี่ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 100 ราย พื้นที่ 1,250 ไร่ ซึ่งทางกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อนำทุนที่ได้มาจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร ได้แก่ โดรนพ่นยาขนาด 20 ลิตร รถไถนาขนาดไม่เกิน 50 แรงม้า อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องฉีดยาเอนกประสงค์ และผานหัวหมูไถกลบตอซังข้าว ซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มานี้จะช่วยทุ่นแรงและลดต้นทุนการผลิตได้ จุดเด่นของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหลุมข้าว คือสมาชิกและคณะกรรมการเข้มแข็ง ผลผลิตของกลุ่มนาแปลงใหญ่สามารถจำหน่ายออกท้องตลาดได้ และทางกลุ่มมีความตั้งใจที่จะแปรรูปข้าวจำหน่ายเพื่อยกระดับในด้านราคาที่สูงขึ้น และมีความภูมิใจที่กลุ่มของตนเองสามารถจัดตั้งกลุ่มได้เข้มแข็งได้อย่างชัดเจนด้าน นายนรภัทร ศีรษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่าต่ออีกว่า สำหรับกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหลุมข้าว ที่ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้ลงมาสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหลัก คือข้าวขาวดอกมะลิ 105 เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้มาตรฐานข้าว GAP มาตรฐานข้าวคุณภาพ และในขณะนี้กำลังให้ดำเนินการขอมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ยังเข้ามาสนับสนุนและสร้างเครือข่ายให้กับทางกลุ่ม มีการสร้างเครือข่ายกลุ่มนาแปลงใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง เพราะว่าเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ขึ้นชื่อลือนาม ตอนนี้การแปรรูปของกลุ่มเกษตรกร จะแปรรูปในรูปแบบของข้าวคุณภาพคือ ข้าวสารแพ็คสูญญากาศ มีทั้งข้าวสารขาว ข้าวกล้อง ข้าวสีคุณภาพ เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ มีช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ และทางพัฒนาชุมชนของอำเภอ ยังได้เข้ามาสนับสนุนเป็นการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้วยกันอีกด้วยอย่างไรก็ตาม สิ่งที่สะท้อนกลับมาสู่เกษตรกรนาแปลงใหญ่ คือเกษตรกรภูมิใจในอาชีพชาวนา ที่ผลิตข้าวได้โดยใช้การตลาดนำการผลิต ผลผลิตข้าวที่จำหน่ายได้ราคาดีกว่าท้องตลาด ชาวนายิ้มได้ และมีความสุขในอาชีพการทำนาที่มั่นคงและยังยืน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐