กองทุนฯรื้อโมเดลใหม่แก้ปมลูกค้ากังวลเกิดเหตุกลางคันไฟเขียวลูกค้ากว่าล้านราย​ต่อตรงบ.ประกันใช้กธ.เอเชียฯแลกซื้อกธ.ใหม่

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนประกันวินาศภัยที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน เปิดเผยว่า จากการประชุมของบอร์ดกองทุนประกันวินาศภัยล่าสุดได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนมีหนังสือยกเลิกกระบวนการให้ลูกค้าเข้ามายกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจ และภาคบังคับ รวมถึงประกันประเภทอื่นๆ ยกเว้นประกันโควิดเจอจ่ายจบที่ทางคปภ.ได้มอบหมายให้ทางบริษัททิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลกระบวนการของการย้ายหรือแปลงกรมธรรม์นั้นไป ทั้งนี้สืบเนื่องจากทางบอร์ดกองทุนฯมีความกังวลและกลัวว่า หากให้กองทุนประกันวินาศภัยกว่าจะทำหนังสือส่งไปรษณีย์เพื่อแจ้งยกเลิกไปยังลูกค้าเอเชียประกันภัยต่างๆทั่วประเทศที่มีถึงกว่าล้านราย ก็อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากและความไม่สะดวก อีกทั้งจะทำให้เกิดปัญหาลูกค้าเองก็กลัวจะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือการบริการหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา อาจจะไม่มีพนักงานเคลมหรือเซอร์เวย์ที่ออกมาให้บริการลูกค้า ดังนั้นหนทางที่ดีที่สุดทางบอร์ดกองทุนฯจึงมีมติให้ลูกค้าสามารถไปขอซื้อประกันฉบับใหม่ได้เลยกับ 15 บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งการยกเลิกกรมธรรม์จากกองทุนประกันวินาศภัยแจ้งมา แล้วจึงทำการขอยกเลิก ซึ่งแม้ว่ากองทุนฯจะขีดเส้นตายให้แจ้งยกเลิกก่อนภายในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ก็ตาม ทั้งนี้เมื่อลูกค้าเอเชียประกันภัยติดต่อกับบริษัทประกันใหม่เพื่อขอทำประกัน ก็สามารถจะเอากรมธรรม์เก่าไปแลกซื้อประกันใหม่ได้เลย โดยเบี้ยประกันที่เหลือจะมีการหักกลบลบกันไป ซึ่งลูกค้าก็จะจ่ายส่วนต่างค่าเบี้ยที่เหลือให้กับบริษัทประกันฯใหม่ จากนั้นบริษัทประกันฯก็จะค่อยมาเบิกคืนเอากับกองทุนประกันวินาศภัยเองโดยวิธีการนี้ จะเริ่มดำเนินการได้ทันทีในวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ลูกค้าเอเชียประกันภัยสามารถโทรติดต่อแจ้งความจำนงขอเริ่มเปลี่ยนกรมธรรม์ประกันได้เลย ซึ่งการที่บอร์ดกองทุนฯได้ข้อสรุปเช่นนี้ จะช่วยแบ่งเบาและลดภาระในการทำงานหนักของกองทุนประกันวินาศภัยลงไปได้เยอะทีเดียว ซึ่งกรมธรรม์ประกันของลูกค้าเอเชียเฉพาะรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับมีอยู่จำนวนถึง 1 ล้านกว่าฉบับ หากกองทุนฯลดขั้นตอนตรงจุดนี้ไป ก็จะทำให้ลูกค้าไม่ต้องวิ่งมาที่กองทุนฯก่อน แต่วิ่งตรงไปหาบริษัทประกันใหม่ตามรายชื่อที่ร่วมโครงการตามที่คปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยกำหนดไว้ 15 บริษัทได้ทันที ซึ่งจะทำให้กองทุนฯเอาเวลาไปจ่ายค่าสินไหมที่ค้างของลูกค้าเอเชียประกันภัยทั้ง สินไหมประกันรถยนต์และสินไหมประกันโควิดเจอจ่ายจบ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีความเดือดร้อนมากกว่า เพราะต้องการจะได้รับการเยียวยาจากบริษัทประกัน หลังจากประสบปัญหาเกิดเหตุมานานแล้ว แต่กลับยังไม่ได้เงินสินไหมนายอานนท์ ยังกล่าวว่า ทั้งนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการประชุมทำความเข้าใจให้กับบริษัทประกันทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายของวานนี้( 21 ต.ค.64) ซึ่งน่าจะไม่มีปัญหา และทำให้บรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าเอเชียประกันภัยที่ต้องการเปลี่ยนหรือโอนย้ายกรมธรรม์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหากรณีเมื่อเกิดเหตุในระหว่างนี้ก็จะได้ไม่เกิดปัญหาความเดือดร้อน และหงุดหงิดกังวลใจในการต้องควักเงินสดสำรองจ่ายค่าซ่อมรถให้กับอู่ไปก่อน แล้วจึงค่อยมาเบิกกับกองทุนฯ หากลูกค้าเอเชียประกันภัยทำการเอากรมธรรม์เก่าที่ทำไว้กับเอเชียประกันภัยและมีระยะเวลาความคุ้มครองเหลืออยู่ มาแลกเป็นกรมธรรม์ฉบับใหม่กับ15บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ความคุ้มครองของบริษัทประกันใหม่ที่รับแลกกรมธรรม์ก็จะเริ่มต้นให้ความคุ้มครองทันที อนึ่ง สำหรับรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยกรณีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยของบริษัทเอเชียประกันภัยประกอบด้วย 15 บริษัท ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ,บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ,บมจ.ทิพยประกันภัย ,บมจ.เทเวศประกันภัย ,บมจ.ธนชาตประกันภัย ,บมจ.นวกิจประกันภัย ,บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ,บมจ.มิตซุยสุมิโตโม อินชัวรันส์(ประเทศไทย) ,บมจ.มิตรแท้ประกันภัย ,บมจ.วิริยะประกันภัย ,บมจ.เอไอเอ จำกัด(ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย ,บมจ.ไทยศรีประกันภัย ,บมจ.ซมโปะประกันภัย(ประเทศไทย)) บมจ.เมืองไทยประกันภัย และบมจ.คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) อนึ่งสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดของลูกค้าเอเชียประกันภัยถึง ณ ปัจจุบัน ยังมีจำนวนถึง 2,528,819 กรมธรรม์ด้วยกัน โดยแยกเป็นกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ 217,135 กรมธรรม์ กรมธรรม์ภาคบังคับ(พรบ.ฯ) 1,190,943 กรมธรรม์ ,กรมธรรม์อัคคีภัย 4,505 กรมธรรม์ ,กรมธรรม์ประกันทางทะเลและขนส่ง (มารีน) 120 กรมธรรม์ ,กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA) 808 กรมธรรม์ ,กรมธรรม์ประกันโควิด-19 เจอจ่ายจบ 777,065 กรมธรรม์ และที่เหลือเป็นประกันเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 338,243 กรมธรรม์ ,

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐