'สันติ'จี้ผู้บริหารจุฬาฯแสดงจุดยืนเลิกอัญเชิญพระเกี้ยว

นายสันติ กีระนันทน์ อดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า​ ข่าวที่เกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงนี้ ที่ทำให้นิสิตเก่าเกิดความไม่พอใจอย่างมากในขณะนี้ ก็คือ ข่าวที่ผม copy มาจาก BBC NEWS ดังต่อไปนี้ครับ

คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ยังระบุด้วยว่า กิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว “เป็นกิจกรรมที่ล้าหลังอันขัดต่อคุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตย ความเท่าเทียม และสิทธิมนุษยชน” ดังนั้น จากมติในวาระการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2564 ของคณะกรรมการบริหารฯ มีมติ 29 : 0 เสียง เห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระ-เกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ โดยระบุเหตุผล “เพื่อยุติการผลิตซ้ำธรรมเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมมิให้คงอยู่ในสถาบันการศึกษาอีกต่อไป”

“ไม่สูญสิ้นอะไรหรอก กิจกรรมนี้พึ่งมีมาไม่กี่ปีนี่เอง และก็แค่หมดสมัยไปแล้วเท่านั้น” นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ระบุบนเฟซบุ๊กของเขา

————————————————————————

ความเห็นส่วนตัวของผมนั้น ไม่อยากจะถกเถียงกับนิสิตปัจจุบัน (ซึ่งก็คงไม่ได้นับเป็นพี่น้องกันแล้ว ในยุคสมัยนี้)

ในฐานะของนิสิตเก่าที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และยังเคยเป็นอาจารย์ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ของสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยได้พระราชทานไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ ซึ่งสถาบันแห่งนี้ได้สร้างบุคลากรให้แก่ประเทศไทย สร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศไทย มาต่อเนื่องยาวนาน ขอแสดงความคิดเห็นที่พุ่งตรงไปที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้

ขอให้คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงจุดยืน แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวนี้ให้ชัดเจน เพื่อนิสิตเก่าได้รับทราบจุดยืนของท่านให้ชัดเจน

เหตุการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจแก่ชาวจุฬาฯ (ซึ่งต้องนับผู้คนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถาบันแห่งนี้ในขณะนี้ด้วยนะครับ) ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่เกิดขึ้นหลายครั้ง เกิดหลายเหตุการณ์ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์ที่คณะผู้บริหารไม่ได้ดำเนินการอะไรให้เกิดความชัดเจน

หากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เห็นดีเห็นงามกับเหตุการณ์เหล่านั้น ก็กรุณาอธิบายเหตุผลประกอบ หากไม่เห็นด้วย ก็โปรดกำหนดมาตรการในการจัดการให้ชัดเจน

คำถามจากนิสิตเก่าอย่างผมคือ ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย ยังมีความรับผิดชอบอะไรหรือไม่ในสถาบันแห่งนี้ หากยังมีอยู่ ท่านจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร

ผมทราบว่า เขียนไปอย่างนี้ แสดงความเห็นไปอย่างนี้ ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร เพราะถ้ามีประโยชน์จริง คณะผู้บริหารฯ คงไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจอย่างนี้ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐