กมธ.ซ้อมทรมานยันให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่-ประชาชนย้ำต้องทำอย่างรอบคอบไม่ทำแบบลวกๆเสร็จตามกรอบเวลา

วันที่ 25 ต.ค.64 ที่รัฐสภา นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .สภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า วันนี้ครบรอบ 17 ปี เหตุการณ์ตากใบ ทำให้มีการสอบถามความคืบหน้าการพิจารณาร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งยืนยันว่ากมธ.ให้ความสำคัญ และไม่อยากให้เหตุการณ์ในอดีตเช่นนั้นเกิดขึ้นอีก ส่วนการพิจารณาจะให้ความสำคัญ 2 ส่วน คือ 1.การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามกระบวนการของกฎหมายที่บัญญัติไว้ และ2.การคุ้มครองประชาชน ที่จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและไม่ถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะรูปแบบใด เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีที่ผูกพันกับองค์การสหประชาชาติ (UN) ที่เราต้องให้ความเคารพ

“ผมยืนยันว่ากมธ.ให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้ โดยจะมีการเพิ่มวันประชุมเป็น 3 วัน เพื่อให้กฎหมายเสร็จตามกรอบเวลา เนื่องจากสภาฯ จะเปิดประชุมในวันที่ 1 พ.ย. แต่หัวใจสำคัญทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูล และกมธ.ที่มาจากทุกพรรคการเมืองจะฟังทุกข้อมูลอย่างรอบคอบ เราจะทำแบบลวกๆไม่ได้ รวดเร็วด้วย รอบคอบด้วย เชื่อเสร็จทันตามกำหนด”นายชวลิต กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐