"ส.มวยไทยสมัครเล่น"ลุยต่อจัด"มวยไทยสมัครเล่นแชมป์ประเทศไทยประชาชนทั่วไปแบบนิวนอร์มัล

ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า หลังจากที่สมาคมฯได้จัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 ขึ้นที่โดมอเนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก แบบนิวนอร์มัล ไม่มีผู้ชมเข้าชมในสนาม ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัดนั้น

ทั้งนี้สมาคมฯ เตรียมจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 รุ่นทั่วไป ในระหว่างวันที่ 24-31 ต.ค.นี้ ต่อทันที ที่โดมอเนกประสงค์ กกท. ซึ่งก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้น สมาคมฯ ยังวางมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้นเช่นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ รวมทั้งข้อเสนอของสำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยสมาคมฯ กำหนดให้สโมสรสมาชิก สถาบันการศึกษา และองค์กรที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ นำนักกีฬาและผู้ฝึกสอน พร้อมบัตรประชาชน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยระบบ RT-PCR โดยทีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันให้มีผู้ฝึกสอนได้ไม่เกิน 2 คน หากนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่ไม่มาทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ยังรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน ก็ต้องเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยทุกคน

“นอกจากการแข่งขันแล้ว ในส่วนของพิธีมอบเหรียญรางวัล สมาคมฯ ก็จัดแบบนิวนอร์มัล ไม่มีผู้มอบเหรียญให้กับนักกีฬา โดยนักกีฬาจะต้องเป็นคนรับเหรียญมาคล้องด้วยตัวเองจากถาดเชิญเหรียญรางวัล ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกคนด้วย”

สำหรับผลการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์ประเทศไทย ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564 วันที่ 24 ตุลาคม 2564 มีดังนี้ ธนภัทร ทองอ้ม จาก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี แพ้น็อกยก 2 วัฒนาศักดิ์ วงศ์สวาสดิ์ จากค่ายมวย ว.อุรชา (รุ่น 34 ก.ก. ชาย), ณพนรร แสงสุวรรณ จาก ส.กีฬาแห่งจังหวัดตาก ชนะคะแนน เอกภาพ สมบัติมาก จาก ส.กีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย (รุ่น 57 ก.ก. ชาย), เอกภพ ลาเต๊ะ จาก แดนนภา ชนะน็อกยก 3 สมพร บุญเสริม จาก มรภ.สุรินทร์ (รุ่น 57 ก.ก. ชาย), อุษมา สุโกสิ จาก ส.ทหารอากาศ แพ้คะแนน ปรียาลักษณ์ แสนโพธิ์กลาง จาก มกช.ชัยภูมิ (รุ่น 48 ก.ก. หญิง), โสมรัศมี ไชยสุยะ จาก ส.ทหารอากาศ แพ้คะแนน ธนิษฐา เพลินจิตร จาก แดนนภา (รุ่น 51 ก.ก. หญิง), กมลวรรณ ทำเที่ยง จาก มกช.ชัยภูมิ ชนะน็อกยก 3 ชุติมา ใยรักษ์ จาก มรภ.สุรินทร์ (รุ่น 54 ก.ก. หญิง), กันติยา ปะโนรัมย์ จาก แดนนภา ชนะน็อกยก 1 จุฑาทิพย์ ทายาหอม จาก ส.กีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์ (รุ่น 54 ก.ก. หญิง), สุธาทิพย์ ทองตรีพนัธุ์ จาก ช.มวยไทยสมัครเล่นจังหวัดตรัง ชนะคะแนน จิตติมา พรหมเสน จาก ส.ทหารอากาศ (รุ่น 57 ก.ก. หญิง)

เขมิกา สุขเลิศ จากลูกหนองผำ แพ้คะแนน กนกนันท์ ทวีคูณ จาก แดนนภา (รุ่น 57 ก.ก. หญิง), วัชราภรณ์ ทุมพัด จาก มรภ.สุรินทร์ แพ้น็อกยก 2 เบญญาภา วัชรพัฒนกลุ จาก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตาก) (รุ่น 57 ก.ก. หญิง), ณัฎฐณิชา โยคี จาก ส.กีฬาคลองสามวา ชนะคะแนน วราพร ใจเที่ยง จาก มกช.ชัยภูมิ (รุ่น 57 ก.ก. หญิง), อรรธิงพงษ์ จันทร์ขำ จาก สโมสรทหารอากาศ แพ้คะแนน สราวุธ กลิ่นลูกอิน จาก ร.ร.กีฬาอบจ.พษิณุโลก (รุ่น 54 ก.ก. ชาย), ศุภชัย สุขสายบัว จาก มกช.ชัยภู) ชนะน็อกยก 3 ชาครินทร์ เอกปัชชา จาก ร.ร.กีฬาอบจ.พษิณุโลก (รุ่น 57 ก.ก. ชาย), (รุ่น 57 ก.ก. ชาย) อาทร นนทโคตร จาก กองทัพภาคที่ 3 แพ้คะแนน สถาพร ศรีสุธรรม จาก ร.ร.กีฬากทม. (รุ่น 57 ก.ก. ชาย), ณัฐพล ผาหยาด จาก แดนนภา แพ้น็อกยก 2 ทรงชัย แว่นดำ จาก มรภ.สุรินทร์ (รุ่น 57 ก.ก. ชาย), อนุพร มั่นคง จาก ส.ทหารอากาศ แพ้คะแนน มงคล อาจวิเชียร จาก ส.ทหารบก (รุ่น 57 ก.ก. ชาย) และ อำนาจ นนทะภา จาก มกช.ชัยภูม ชนะน็อกยก 1 จตุโชต เถาวัลย์ จาก ส.กีฬาแห่งจังหวัดสุโขทัย (รุ่น 67 ก.ก. ชาย)

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐