"ชวน"ให้กำลังใจนท.-ผู้ต้องขังเรือนจำคุมเข้มโควิด-19พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง

วันที่ 26 ต.ค.64 ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรัง ถ้ำเขาสามบาตร อ.เมือง จ.ตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรัง ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ จ.ตรัง โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร และ น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธี ในการนี้ นายไพบูลย์ โอมาก และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว กรมประมง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.ตรัง และใกล้เคียง รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ร่วมกัน โดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแม่น้ำตรังในวันนี้ ประกอบด้วย กุ้งก้ามกรามขนาด 2 – 3 นิ้ว จำนวน 200,000 ตัว กุ้งก้ามกรามระยะหลังวัยอ่อน จำนวน 1,000,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 150,000 ตัว และปลากระแห จำนวน 150,000 ตัว

สำหรับแม่น้ำตรังนั้น เป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดตรัง มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ 30 – 50 เมตร โดยบริเวณที่มีความกว้างมากที่สุดของแม่น้ำตรังจะอยู่ในพื้นที่ อ.กันตัง ซึ่งเป็นน้ำกร่อย เนื่องจากเป็นปากแม่น้ำทะเลตรัง เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย การผสมพันธุ์วางไข่ และการพัฒนาลูกกุ้งวัยอ่อนของกุ้งก้ามกราม เมื่อครั้งที่นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นช่วยเหลือในการสร้างสถานีประมงน้ำจืด จ.ตรัง เพื่อรับผิดชอบด้านประมงน้ำจืดฝั่งอันดามันทั้งหมด โดยนายชวน หลีกภัย ได้ให้การสนับสนุนในการจัดหาที่ดิน จำนวน 554 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา ในพื้นที่ ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง และเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 26 กรมประมงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานีประมงน้ำจืด จ.ตรัง ซึ่งต่อมาในปี 2527 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกอบพิธีมอบสถานีประมงน้ำจืดให้แก่รัฐบาลไทย จึงนับได้ว่านายชวน หลีกภัย เป็นผู้ที่มีอุปการคุณต่อกรมประมงมาโดยตลอด

จากนั้น นายชวน และคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ตรัง และชมต้นหลุมพอ ที่นายชวน หลีกภัย ได้ปลูกไว้เมื่อปี 2538 รวมทั้งเยี่ยมชมความสวยงามของถ้ำเขาสามบาตร ซึ่งภายในถ้ำมีหลักฐาน ทั้งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์หลายอย่าง โดยพื้นที่เขาสามบาตรเป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับวัดไพรสณฑ์และวัดป่าหมากดั้งเดิม เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์บ้านอู่ตะเภาในพื้นที่เขาสามบาตร ถือเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.ตรัง

ต่อมา 15.00 น. ณ กรมราชทัณฑ์ เรือนจำจังหวัดตรัง นายชวน พร้อมคณะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขัง รวมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดภายในเรือนจำจากผู้บริหารเรือนจำจังหวัดตรัง ด้วยประธานรัฐสภา มีความห่วงใยต่อสถานก

ารณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำ จ.ตรังที่ล่าสุดได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อจำนวนกว่าร้อยคน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐