วธ.จัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ"วิถีถิ่นวิถีไทย"ภาคเหนือ-ใต้ทางออนไลน์

ก.วัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคเหนือ-ใต้ ในรูปแบบออนไลน์ ช่วยเหลือเยียวยาศิลปินพื้นบ้านและผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้กำลังใจ สร้างงานและสร้างรายได้
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัด หน่วยงานรัฐ เอกชน และเครือข่ายผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคเหนือและภาคใต้ ในรูปแบบออนไลน์ โดยภาคเหนือ 17 จังหวัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย. 64 จ.เชียงราย มีกิจกรรม เช่น การแสดงโปงลาง วงดนตรีพื้นบ้านสะล้อ ซอ ซึง เพลงฉ่อย ลิเกพื้นบ้าน ขับซอล้านนา กลองสะบัดชัย การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านและการสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ของจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ สามารถรับชมงานผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก Live เพจมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคเหนือ

ส่วนงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคใต้ 14 จังหวัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย. 64 จ.นครศรีธรรมราช มีกิจกรรม เช่น มโนราห์ หนังตะลุง ดิเกร์ฮูลู และรองเง็ง รวมทั้งมีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านภาคใต้ การสาธิตและแสดงสินค้าชุมชนคุณธรรมฯ และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (CPOT) รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งสามารถรับชมงานผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก Live เพจมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ภาคใต้
ทั้งนี้ เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทุกจังหวัดของทุกภาคในประเทศในช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับชมกิจกรรมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ ของทั้งสองภาคผ่านทางเพจเฟซบุ๊กมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT และสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมฯ ของจังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ครั้งนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐