กาฬสินธุ์ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

จังหวัดกาฬสินธุ์ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ยากจน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีน โดยได้รับจัดสรร 5,000 โดส

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.64 ที่หอประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่มารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ป้องกันโรคโควิด-19 โดยในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มพร้อมกันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

จากนั้นนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่นำวัคซีนไปฉีดให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จำนวน 5,000 โดส หรือ 2,500 คน พร้อมเวชภัณฑ์ยา

สำหรับการฉีดวัควีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2564 วันนี้ (8 ก.ย.64) เป็นวันแรกในการเริ่มบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังยากจน ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีน ซึ่งวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่จะฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ประกอบด้วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรับ ยากจน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีน

ขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ล่าสุดวันนี้ (8 กันยายน 2564) พบผู้ป่วยรายใหม่ 48 ราย หายป่วยวันนี้ 74 ราย โดยมีผู้ป่วยสะสม 7,147 ราย รักษาหายแล้ว 6,275 ราย กำลังรักษาอยู่ 827 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 45 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐