ด่วน!อีไอเออุโมงค์ผันน้ำ-อ่างน้ำยวมผ่า5ป่าสงวน-1ว่าที่อุทยานสูญป่ากว่า3พันไร่ผ่านกก.สวล.แล้ว

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ “ด่วน EIA โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม – อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ของกรมชลประทาน ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ววันนี้ (15 กันยายน 2564)

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม – อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล มูลค่าโครงการกว่า 7 หมื่นล้านบาท จะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำที่มีความยาวกว่า 60 กิโลเมตร และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำยวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบโครงการ ผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 5 แห่ง และพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง สูญเสียพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 3,641.77 ไร่ ท่ามกลางเสียงจากคนในพื้นที่และภาคประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวและร่วมคัดค้านอย่างต่อเนื่อง เสียงสะท้อนถึงความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ ความถูกต้องของข้อมูลในEIA รวมถึงการไม่มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดูจะไปไม่ถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจให้หันกลับมาฟังข้อห่วงกังวลจากภาคประชาชน

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีการพิจารณารายงาน EIA จำนวน 5 โครงการด้วยกัน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ตามแผน PDP 2018 เชื่อมโยงการคมนาคมในพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ และเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชน ซึ่ง 1 ใน 5 โครงการที่เข้าสู่การพิจารณาในวันนี้ มีโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ำยวม – อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ของกรมชลประทาน รวมอยู่ด้วย โดยที่ประชุมมีมติให้เจ้าของโครงการต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานฯอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯไปดำเนินการ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐