ยอดตาย!188เจอดับคาบ้าน8เด็ก1ขวบพบเชื้อภายหลังอีก1

วันที่ 16 ก.ย.2564 ศูนย์ข้อมูลCOVID 19 รายงานยอดผู้เสียชีวิต จำนวน 188 ราย เป็นเพศชาย 107 ราย เพศหญิง 81 ราย อายุ 1-93 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด 40 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น  โดยในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 180 ราย อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 82 ราย และเป็นการติดจากคนในครอบครัว 20 ราย และคนอื่นๆ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก 76 ราย นอกจากนี้ยังพบเสียชีวิตที่บ้านถึง 8 ราย และเด็กอายุ 1 ปี พบเชื้อหลังเสียชีวิต

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐