อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นำส่วนราชการจิตอาสา904อ.วังน้ำเขียวโคราชร่วมใจปลูกไผ่หนามสร้างรั้วธรรมชาติ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน ที่บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บ้านสันกำแพง หมู่ 12 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมนายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียว นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) นครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ำเขียว นายวิทยา สกลเจริญเวช จิตอาสา 904 นางอรุณ แก้วสามัคคี ผู้ใหญ่บ้านสันกำแพง และ นางสาวอะมะรา ธรรมแพทย์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ไผ่หนาม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกรั้วไผ่หนามประชารัฐ ป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

นายอดิศักดิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า “โครงการปลูกรั้วไผ่หนามประชารัฐ ป้องกันสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ” เป็นความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอวังน้ำเขียว ส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับราษฎรในพื้นที่บ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว ถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน ในการหารือร่วมกันแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ผ่านมาสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ได้แก่ ช้าง และกระทิง ได้ออกมาจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์ บุกรุกเพื่อหาแหล่งอาหารสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีแผนงานแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้ 1.การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น เป็นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า ให้กลับเข้าไปในพื้นที่อุทยานฯอย่างเป็นรูปธรรม โดยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับราษฎรจิตอาสา มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่อุทยานฯ 2.การแก้ไขปัญหาระยะกลาง ร่วมกับส่วนราชการตลอดจนเครือข่ายอนุรักษ์ ปลูกแนวรั้วไผ่หนาม อีกทั้งยังได้เสนอแผนของบประมาณไปยังจังหวัดในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อจัดสร้างแนวรั้วในพื้นที่ที่ช้างป่าออกมาเป็นประจำ 3.การแก้ไขปัญหาระยะยาว จัดสร้าง หรือปรับปรุงแหล่งน้ำ แหล่งหญ้า การเสริมแร่ธาตุอาหารในโป่งเทียม เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ในพื้นที่ใจกลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่”

สำหรับโครงการปลูกรั้วไผ่หนามในครั้งนี้ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะกลาง ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ร่วมกับราษฎรในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เมื่อไผ่หนามเติบโตขึ้นในระยะ 2-3 ปี กอไผ่หนามจะมีแขนงเป็นกิ่งก้านแหลมยื่นออกมาโดยรอบลำต้น มีความคมและแข็งแรง พบว่าในระยะที่ต้นไผ่สามารถตั้งตัวได้ ตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าขนาดใหญ่จะไม่เข้ามาใกล้ในพื้นที่บริเวณที่มีต้นไผ่ชนิดนี้ขึ้นอยู่

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐