ชวนปักหมุดจุดเช็กอินแลนด์มาร์กใหม่“Sathoncanalart”

นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร นำทีมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่บริเวณคลองวัดยานนาวา เพื่อเยี่ยมชมจุดเช็คอินใหม่เพิ่มเติมที่ทางสำนักงานเขตสาทร ร่วมกับชุมชนได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวย-ความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อย 1 จุด/คลอง ไม่ว่าจะเป็น สวนต้นไม้ ดอกไม้, สวนพืชผักสวนครัวเพื่อชุมชนริมคลอง และที่ขาดไม่ได้คือแลนด์มาร์คงานศิลปะบนกำแพงใจกลางกรุงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวชุมชนตลอดแนวคลองความยาวกว่า 900 เมตร ซึ่งเป็นโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชม พร้อมถ่ายภาพเช็คอินได้แล้ววันนี้

สำหรับคลองวัดยานนาวา เป็นคลองที่มีความสำคัญ เชื่อมโยงความเป็นมาของชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนศรีสุริโยทัย ชุมชนบ้านแบบ และชุมชนโรงน้ำแข็ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมความแตกต่างด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสมัครสมานสามัคคีและสันติสุข ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาพราหมณ์ นอกจากนี้คลองวัดยานนาวา ยังนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ของเขตสาทรอีกด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow