ครั้งแรกของไทย!!มก.เปิดให้ชมและสักการะพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันชุดปฐมฤกษ์สำหรับราชอาณาจักรไทยฉบับพระราชทาน1ใน3ชุดแรกของโลก

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล” (Conference and Exhibition on the Internationalization of the Pali Canon) เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566)

เปิดให้เข้าชมนิทรรศการและสักการะพระไตรปิฎกชุดสำคัญ “พระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ชุดปฐมฤกษ์สำหรับราชอาณาจักรไทย ฉบับพระราชทาน 1 ใน 3 ชุดแรกของโลก” นอกจากนี้ ยังมี พระไตรปิฎกบาลี ฉบับจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกมหาราช ร.ศ.112 อักษรสยาม พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ สมัยรัชกาลที่ 7 พ.ศ.2473 อักษรไทย และพระไตรปิฎกชุดสำคัญอื่นๆ ซึ่งเป็นมรดกสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย

เปิดให้ผู้สนใจ เข้าชม 3 วัน คือ วันที่ 17-19 กันยายน 2564 วันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 15 คน รอบเช้า เวลา 10.00-12.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องแก้วเจ้าจอม ชั้น 2 อาคารสำนักพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจจองรอบการเข้าชมนิทรรศการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-942-8711 และ 081-839-3653

#HumanitiesKU #พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐