ผู้ช่วยรมต.ยุติธรรมเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ” กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นส่งเสริมการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นหนทางในการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน

ทั้งนี้นายสุนทร ชื่นศิริ ผอ.ปปส.กทม. ได้กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หลังจากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และกันร่วมปลูก จำนวน 1,000 ต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เกิดภาวการณ์ชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนทำให้ขาดอาชีพ รายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและอาจเป็นมูลเหตุนำไปสู่ปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติดตามมา พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่มสำนักงาน ป.ป.ส. สเปรย์แอลกอฮอล์ และสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประธานชุมชน ต่อจากนั้นได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมประชาชนในหมู่บ้านที่ร่วมกันขับเคลื่อนการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ตามบ้านเรือน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขยายต้นกล้าอีกด้วย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว พ.ต.อ.พรทวี สมวงษ์ ผกก.สน.โชคชัย ผู้แทน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 นางสาวชื่นจิต สุนันท์กิ่งเพชร ประธานกองทุนแม่เขตลาดพร้าว ผู้แทน ศอ.ปส.กทม. ผู้แทน กอ.รมน.กรุงเทพมหานคร เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนหมู่บ้านราณี 5 เขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่เขตลาดพร้าว และสำนักงาน ปปส.กทม.

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow